Open brief aan de leden van Afdeling 8/GOU

Open brief aan de leden van Afdeling 8/GOU

Boven-Leeuwen, 26 december 2018 

Open brief aan de leden van Afdeling 8,

Allereerst hartelijk dank dat u de moeite neemt om deze brief te lezen. U zult wel verbaasd zijn dat u deze ontvangt, maar daar is helaas alle reden voor. In mijn ogen is het 1 minuut voor 12 en is er dan ook sprake van een noodsituatie binnen afdeling 8. Er gebeuren de laatste weken dingen waarvan ik denk: ‘Is dit wel in het belang van de liefhebbers?’
Bijvoorbeeld de stemmingmakerij van het bestuur op de afdelingswebsite. De laatste nieuwsbrief staat weer vol leugens/onwaarheden/stemmingmakerij. Dit dwingt mij tot dit schrijven.

Inmiddels is afdeling 8/GOU waarschijnlijk (Afdeling 5 twijfelt nog) de enige afdeling in Nederland die het n
nationaal vliegprogramma van de NPO niet wenst uit te voeren
. Daarbij worden de leden voortdurend gestuurd hen vooral te volgen, zonder dat er een tegengeluid op de afdelingssite geplaatst wordt. Besturen betekent ook de voors en tegens aan de leden voorleggen zodat een goede evenwichtige afweging gemaakt kan worden!

Bij de redenen die de afdeling opvoert om het NPO-programma niet uit te kunnen voeren, kunnen de nodige vraagtekens gezet worden.  Zo wordt gesteld dat 70% van de leden voor het afdelingsprogramma was tijdens de laatste ALV. Naast dat het percentage niet klopt (was 68% van de aanwezige kiesmannen), is vooral de manier van in stemming brengen iets wat me stoort:

Waarom het nationaal vliegprogramma in één stemming brengen? Waarom niet per onderdeel zodat er duidelijkheid was waar de leden voor kiezen? Nu is het in zijn geheel weggestemd terwijl het heel goed mogelijk is dat onderdelen van het concept nationaal vliegprogramma wel op een (ruime) meerderheid kunnen rekenen.

Waarom de aanwezige kiesmannen tegenstemden weet ik natuurlijk niet maar de volgende oorzaken kunnen hiervoor opgevoerd worden:

De leden waren niet juist geïnformeerd over het landelijke vliegprogramma. 

Op de informatieavonden van onze afdeling heeft onze voorzitter bijvoorbeeld gezegd dat de sectie jonge duiven in mei al wil beginnen met vliegen, terwijl het juni was. Dat is stemmingmakerij. Dit was ook van toepassing op het vitesse-midfondprogramma. Men ‘vergat’ even dat we tijdens het jonge-duivenseizoen ook ouden mogen inmanden, dat zijn geen twee vluchten. Deze vluchten worden overigens ook gezamenlijk vervoerd en gelost, ik vraag me af of ons bestuur daarvan op de hoogte is! Ook de natour werd voor het ‘gemak’ maar even dubbel geteld.


Vervolgens hebben we allemaal de aanval van onze voorzitter op de NPO kunnen zien tijdens de ALV van de NPO. Staan wij leden hierachter? Hier is niet over gesproken tijdens de ALV van afdeling 8 en veel leden van de afdeling die ik heb gesproken hebben dit ‘optreden’ met plaatsvervangende schaamte bekeken.

Het concept landelijk vliegprogramma waar in onze ALV over is ‘gesproken’ is later in samenspraak met de afdelingen en secties aangepast, de knelpunten zijn opgelost (zo vinden alle andere afdelingen, secties en platformen). Zo zijn er een paar kleine wijzigingen uitgevoerd en beginnen we bijvoorbeeld twee weken later met de jonge duiven. 

Het allermooiste: in dit landelijk vliegprogramma staan nagenoeg evenveel vluchten gepland (als je de dubbelingen voor jong en oud als een vlucht telt) als in het vliegprogramma van de afdeling. Laat u dus niet wijsmaken dat het veel meer vluchten zijn. Nogmaals, tijdens de jonge-duivenvluchten mogen ook oude duiven mee maar deze worden gezamenlijk vervoerd en gaan gezamenlijk los. Dit zijn dus niet twee vluchten!

Ook ‘vergeet’ de afdeling een andere, zeer belangrijke, reden te vermelden om voor het NPO-programma te kiezen. Namelijk dat u niet in aanmerking komt voor bepaalde nationale kampioenschappenals u voor het programma van afdeling 8/GOU kiest.

Verder schermt de afdeling continu met de vervoerscommissie die een en ander niet uit zou kunnen voeren en de kosten die hoger uit zullen vallen. U kunt ervan uit gaan dat de vervoerscommissie en het afdelingsbestuur elkaar goed liggen. Mensen uit Afdeling 8/Zuid die capabel zijn om commissies te betreden zijn namelijk door het afdelingsbestuur geweigerd omdat ze weleens ‘lastig kunnen zijn’. Daarnaast kun je je afvragen of de vervoerscommissie wel goed geïnformeerd is over het landelijk vliegpgrogramma, aangezien de leden van de afdeling dat ook niet zijn. Zie mijn voorgaande opmerkingen over oud & jong (één lossing, één vlucht).

De 10 V’s.

Tenslotte wil ik graag wat punten van de afdeling weerleggen die ze in hun voorlaatste stuk op de afdelingswebsite hebben geplaatst. Dit was een reactie op de 10 V’s die inmiddels overigens al verouderd zijn:

"Een laatste punt wat gevraagd is, betreft hoe wordt in het nationaal vliegprogramma omgegaan met eventuele vogelgriep en dat dus niet gevlogen kan worden en als daarboven op ook nog eens de vluchten komen die in onze afdeling op zondag gelost worden en dus niet meetellen voor het Nationaal Kampioenschap. Hierop antwoordde het NPO-bestuur dat hiermee geen rekening gehouden wordt. Dit gaat dan af van de reservevluchten."

-> Vluchten op zondag tellen gewoon voor het Nationale kampioenschap, altijd al zo geweest. Enkel principiële liefhebbers die niet inkorven hebben een kans minder, maar dat is een bewuste keuze. Dat is ook elders in den lande. Met het afdelingsprogramma worden de liefhebbers echter wel benadeeld omdat je daarmee bijvoorbeeld nooit tussen de nationale kampioenen met de jonge duiven kunt eindigen (minder vluchten)!

 "Op enig punt hebben wij aangegeven een knelpunt te zien met het transport, waarop het NPO-bestuur aangegeven heeft, dan koop je toch een vrachtauto. Ofwel het NPO-bestuur is van mening te kunnen beschikken over de gelden van de afdeling." 

-> Alleen al in zuid stond afgelopen seizoen minimaal 1 container het hele seizoen stil! Ook werd enige jaren geleden een “oude” container verkocht vanwege overcapaciteit. Dus dit is geen geldig argument. En waarom zou er überhaupt een probleem zijn? Naast het feit dat het aantal vluchten gelijk is aan het nationaal vliegprogramma is er dus overcapaciteit van containers. Dit is weer typisch ons afdelingsbestuur, denken in problemen in plaats van oplossingen.

"Een ander punt zijn onze principiële liefhebbers. We hebben te maken met de huidige afspraken. Het NPO-bestuur heeft hierop geantwoord dat dit het probleem is van afdeling 8 en niet van het NPO-bestuur."

-> Doet niet ter zake in het Nationaal vliegprogramma.

"Wat is de bereidheid van deze mensen? Hoeveel kunnen zij aan? Er zijn nu al vrijwilligers die aangegeven hebben met de werkzaamheden te stoppen als het Nationaal Vliegprogramma ingevoerd is."

-> Als dit zo is dan is het dankzij de stemmingmakerij van het bestuur. Er zijn namelijk niet meer vluchten in totaliteit. Het is alleen zo dat we tijdens de jonge-duivenvluchten ook oude duiven kunnen inmanden. Dat brengt een heel klein beetje extra werk met zich mee maar dat is te verwaarlozen.

Ik hoop met dit tegengeluid ook de kant te belichten die het bestuur niet belicht. Het doet mij veel verdriet dat ons bestuur zich zo verzet tegen de noodzakelijke veranderingen die het NPO bestuur moet doorvoeren. Ook bleek tijdens de informatieavond van Regio 3 dat 100% van de liefhebbers graag een landelijk vliegprogramma wil. Dit hoort ook bij een eerlijke duivensport! Dat de afdeling zich zo afzet tegen het landelijk vliegprogramma is ook merkwaardig, ze hadden zich ook in kunnen spannen het landelijk vliegprogramma meer op één lijn met het afdelingsprogramma te krijgen.
 
Toen de regiobesturen moesten verdwijnen had het bestuur weinig moeite met de noodzakelijke vernieuwingen. Nu ze zelf geraakt worden verzetten ze zich met hand en tand. De vraag is of de leden hierachter staan. In plaats van dicht bij de leden te gaan staan, lijkt de afstand groter dan ooit. 

Ik hoop dat de leden goed geïnformeerd aan de vergadering verschijnen op 7 januari en dat er in tegenstelling tot de afgelopen vergadering (‘hier hebben jullie allemaal op de vereniging hierover kunnen stemmen’) wél ruimte voor discussie zal zijn. Een goede discussie maakt het uiteindelijke besluit alleen maar beter én is er in ieder geval de mogelijkheid geweest om elkaar te bevragen.

Ik hoop dat deze brief daar een kleine bijdrage aan kan leveren.

Met vriendelijke groet,

Falco Ebben
(Op persoonlijke titel, ik ben geen bestuurslid van een sectie of iets dergelijks)
 
 

Back